Метричні співвідношення у прямокутному трикутнику. Теорема Піфагора