Тематичне оцінювання з теми «Алгоритми та програми. Мова програмування Python»