Sprawdzian 10 kl (zdania złożone, wyrażenia powinności)