Основи комбінаторними, теорія ймовірностей та статистика