Тематична контрольна робота.Тема:"Твори В.Нестайка,Я.Стельмаха,Лесі Ворониної