Задачі геометричного змісту. Компетентнісно зорієнтовані задачі. Обернені задачі.