12. 1. Виникнення та розквіт Київської Русі. Київська держава за правління Ярослава Мудрого