Використання природно-ресурсного потенціалу України.