Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини