Механічна енергія. Потенціальна та кінетична енергії тіла