Демографічні процеси, густота, статево-віковий склад населення України та світу. Варіант 1.