Потреби та їх види. Економічні потреби та інтереси родини