Повторення " Потужність,робота електричного струму. Закон Джоул-Ленца"