Повторення і систематизація навчального матеріалу. Теорема Піфагора. Розв'язування прямокутних трикутників.