Службові частини мови: прийменник, сполучник, частка. Вигук