ПОВТОРЕННЯ. Види односкладних речень. Неповне речення.