Тригонометричні функції числового аргументу, основні тригонометричні тотожності (повторення)