Морфологія (іменник, прикметник, числівник). Спрощення