Опрацювання числових даних у середовищі табличного процесора