Українська СРР в умовах НЕП. Утвердження тоталітарного режиму в 1929-1939 рр.