Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей і математичної статистики