Симетрія відносно початку координат та координатних площин