Повторення: функція, розв'язування систем лінійних рівнянь