Контрольна робота №2 "Початкові поняття про органічні сполуки"