Контрольна робота "лінійні рівняння та їх властивості"