Контрольна робота №2 (ІІ семестр). Основні класи неорганічних сполук.