6-2 Розв’язування задачі методом поділу на підзадачі