Контрольна робота «Теорема про три перпендикуляри»