Кути та відстані у просторі. Ортогональна проекція. 2