Нежива природа (за підручником Н. Бібік, Г. Бондарчук)