Кути та відстані у просторі. Ортогональна проекція.