Сольфеджіо. Лади народної музики, пентатоніка, види сінкоп.