Додавання тривимірних примітивів. Переміщення, масштабування та обертання об'єктів у BLENDER