Розв'язання компетентнісних задач. Колективні навчальні проекти