Механічна енергія. Закон збереження механічної енергії