Контрольна робота №5 «Розв’язування прямокутних трикутників»