УКРАЇНСЬКІ ТЕРЕНИ У СКЛАДІ АВСТРО-УГОРЩИНИ в другій половині ХІХ ст. Ч2