Магнітні властивості речовин. Діа-, пара- і феромагнетики.