Числівник як частина мови. Кількісні та порядкові числівники