Тематичне оцінювання з тем "Інформаційні технології в суспільстві" та "Моделі і моделювання. Аналіз та візуалізація даних"