12. Електронний документ, його ознаки та правовий статус. Електронний документообіг