Теплота згоряння палива. Коефіцієнт корисної дії нагрівника