Семестрове оцінювання. Контроль письма. І семестр.