Степінь з від'ємним показником та стандартний вигляд числа