Розв’язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь з двома змінними.