Практична робота 11. Розв'язування задач засобами табличного процесора з використанням діаграм