Нітрогеновмісні органічні сполуки (амінокислоти, білки, нуклеїнові кислоти) (ІІ - варіант)