Кількість речовини. Моль-одиниця кількості речовини. Число Авогадро.