Кількість речовини, молярна маса, молярний об'єм, стала Авогадро