Розкладання многочленів на множники за допомогою формул скороченого множення